RUSIJA Srpski radnici na gradilištu gradilište Južno Butovo kod Moskve

RUSIJA Srpski radnici na gradilištu gradilište Južno Butovo kod Moskve

RUSIJA Srpski radnici na gradilištu gradilište Južno Butovo kod Moskve